Generalforsamling

HGF’s generalforsamling 2023

Dato 
 

Dagsorden jf. vedtægterne.

Forslag til vedtægtsændringer: Pt. ingen modtaget.

 

Højderyggens Gymnastikforening (HGF), Ege alle 54, 8766 Nørre Snede, CVR: 34648786