Generalforsamling 2019

Indkaldelse til HGF’s generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00 i Nørre Snede hallen’s mødelokale.

Dagsorden i flg. vedtægterne §4:
1. Valg af ordstyrer
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Herunder kan evt. indkommende forslag læses, jf. vedtægternes §4.1: “Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse (dvs. senest den 12. marts). Forslag til vedtægtsændringer skal publiceres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse (dvs. senest den 19. marts)”.