Generalforsamling 2017

Indkaldelse til HGF’s generalforsamling den 29. marts 2017 kl. 19.00 på Nørre Snede skole i A-afd.

Dagsorden i flg. vedtægterne §4:
1. Valg af ordstyrer
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

I flg. vedtægterne §4.1: Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse (dvs. senest den 15. marts). Forslag til vedtægtsændringer skal publiceres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse (dvs. senest den 22. marts).

 

Indkommende forslag jf. §4.1:

19-3-2017: 4 indkommende forslag fra bestyrelsen.
Forslag 1 – vedtægtsændringer.
Nyt § 4.1. Den ordinære generalforsamlingen skal afholdes inden udgang af marts måned.
Årsag er, at der ikke pt. er angivet hvornår den ordinære generalforsamling skal afholdes på året.

Forslag 2 – vedtægtsændringer.
Vedtages forslag 1 ændres § 4.1. til § 4.2. og § 4.2. til § 4.3.
Årsag er, konsekvens af vedtagelse af “Forslag 1 – vedtægtsændringer”

Forslag 3 – vedtægtsændringer.
§ 5. Krav om en næstformand fjernes.
Årsag er, at vi ikke arbejder med den rolle i praksis, det vil være et navn end gavn. I praksis vil bestyrelsen konstituere sig om, såfremt formanden forlader sin post i utide, og forretningsrådet i mellem bestyrelsens møde består af formand og kasserer, hvorfor næstformanden ikke har nogen direkte rolle.
Og sidst men ikke mindst, det kan være sværere at tiltrække nye, hvis de straks skal have denne rolle på sig, da inden anden pt. har denne.

Forslag 4 – Holdning til anvendelse af indestående midler til værdipapir investeringer
Bestyrelsen beder generalforsamlingen om denne syn på, uden at være forpligtet til dette jf. vedtægterne, at foretage investeringer (køb af værdipapir) af et max. beløb af nuværende indestående, i  en årrække på op til 7 år uden binding for perioden. Beløbes kan frigives løbende om nødvendigt.
Formålet er bl.a., at sætte nuværende indestående økonomiske midler i en sikker investering gennem nuværende Sparekasse, sådan at det er Sparekassen som varetager investeringerne for os i puljer.
Årsag er, at nutidens rente for alm. indestående økonomiske midler ikke giver nogen rente og dette er en mulighed for at skaffe indtjening.
Og ved at investere indestående vil der forventeligt over en årrække kunne tjenes penge til foreningen uden nogen større ydelse.
Yderligere information fremlægges på foreningens generalforsamling.


Højderyggens Gymnastikforening (HGF), Ege alle 54, 8766 Nørre Snede, CVR: 34648786