Generalforsamling

HGF’s generalforsamling 2021
afholdes
24. marts kl. 19.30
i Nørre Snede hallen.

Dagsorden jf. vedtægterne.

Forslag til vedtægtsændringer: Pt. ingen.

 

Højderyggens Gymnastikforening (HGF), Ege alle 54, 8766 Nørre Snede, CVR: 34648786