Generalforsamling

HGF’s generalforsamling 2020
afholdes
8. sep. kl. 19.30
i Nørre Snede hallen.

Dagsorden jf. vedtægterne.

Forslag til vedtægtændringer:

Forslag til vedtægtsændring (justering), stillet af bestyrelsen.
Baggrund:
Der mgl. en uddybende beskrivelse i punktet §4.2, som hører til §4 – punkt 4 i dagsorden. Der står der, hvornår og hvordan forslag vedtægtændringer skal  behandles og deres tidsfrister.

§4 – punkt 4: Behandling af indkomne forslag.

§4.2 Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal publiceres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse.

Som det er d.d.:
Forslag som ikke er vedtægtsændringer, kan stilles lige op til punkt 4’s afvikling.
Udfordring: Impuls-/stemningsforslag kan forekomme. Bestyrelsen har ikke mulighed for evt. at undersøge forhold ift. forslaget inden generalforsamlingen, hvorfor det evt. ikke kan vedtages eller vil blive vedtaget på et løst grundlag.

Som det foreslås at ændres til:
Forslag som ikke er vedtægtsændringer, sendes til formanden en periode før generalforsamlingen.
Fordel: Det giver bestyrelsen tid til evt. at undersøge forholdene, og præsentere resultatet deraf for generalforsamlingen, som kan tage en beslutning på et oplyst grundlag.
Bestyrelsen vil endvidere have mulighed for evt. at spørge ind til forslaget hos forslagsstilleren.

Forslag til ny tekst for…
§4.2 Forslag til behandling under §4 – punkt 4, skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag som omhandler vedtægtsændringer, skal desuden publiceres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse.

 

Højderyggens Gymnastikforening (HGF), Ege alle 54, 8766 Nørre Snede, CVR: 34648786